FAQs

ปัญหาที่เราจะพบบ่อยๆกับแบตเตอรี่ทุกรุ่น

สาเหตุที่แบตบวมมี 2 กรณี อย่างเช่น ชาร์จไฟแรงมากเกินไป หรือน้ำกรดแห้งจากการการเก็บไว้นานหรือเก็บในที่อุณหภูมิสูง

การที่น้ำกรดจะออกโดยมากเกิดจากการคว่ำแบตเตอรี่ หรืออาจจะเกิดจากปัญหาระหว่างการขนส่ง และอาจเกิดจากการชาร์จไฟในอุณหภูมิที่ต่ำมากไป หรืออาจจะเก็บในที่ร้อน และอับชื้น

เพราะในบางกรณีมีการใช้งานผิดประเภท ชาร์จไฟแรงเกิน หรือใช้งานหนักเกินไป จึงทำให้แบตเตอรี่แต่ละรุ่นมีอายุการใช้งานน้อยลง นอกจากนี้ในบางกรณี อาจเกิดจากการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไม่เต็มแต่ยังคงใช้ไฟจากแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นควรตรวจสอบอุปกรณ์การชาร์จอย่างสม่ำเสมอด้วยเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลูกนั้นอาจจะชาร์ทไฟไม่เต็ม หรือเป็นแบตเตอรี่ที่เก็บไว้นานแล้ว น้ำกรดแห้ง สามารถดูได้จากการวัดแรงดันไฟฟ้า ควรมีแรงดันมากกว่า 12.8 V

สาเหตุอาจเกิดจาการใช้งานหนักมากเกินไป เกิดการกระแทก หรือเกิดจากการชาร์จไฟเข้าไม่เต้มเช่นเดียวกับข้อ 3