• การเก็บรักษาดูแลแบตเตอรี่
  1. เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่อับชื้น ไม่โดนแสงแดดมากจนเกินไป
  2. ควรตรวจเช็คแบตเตอรี่ทุกๆ 6 เดือน ด้วยการอัดไฟ สำหรับแบตเตอรี่ ที่เก็บมานานหรือแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 12.4 V และคายไฟสำหรับแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
  3. เช็ดทำความสะอาดแบตเตอรี่ หากมีขี้เกลือขึ้นขั้ว ให้ใช้กระดาษทรายแบบละเอียด หรือแปรงทองเหลืองขัดที่หัวขั้ว
  4. ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่เสมอ อย่าให้มีรอยแตกร้าว เพราะจะทำให้แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟ
download file