• การคายไฟ

ระบบการคายไฟหลักๆแบ่งได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ คือ

  1. CA (Constant current) คือ ระบบการคายไฟที่ให้กระแสคงที่ โดยจะตัดการคายไฟที่เวลา
  2. FV (Final Voltage) คือ ระบบการคายไฟที่ให้กระแสคงที่ โดยจะตัดการคายไฟที่แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)
  3. LV (Last voltage) คือ ระบบการคายไฟที่ให้กระแสคงที่ แรงดันไฟฟ้าคงที่ โดยจะตัดการคายไฟที่เวลาการการคายไฟที่ดีควรมีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า เพื่อช่วยป้องกันการเสื่อมของแผ่นธาตุในแบตเตอรี่ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้
สำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ การคายไฟไม่ควรต่ำกว่า 9 โวลต์
สำหรับแบตเตอรี่ 6 โวลต์ การคายไฟไม่ควรต่ำกว่า 4.5 โวลต์
download file