• การชาร์จ(อัด)ไฟ

ระบบการชาร์จไฟหลักๆแบ่งได้เป็น 3 ระบบ ดังนี้ คือ

  1. CA (Constant current) คือ ระบบการชาร์จไฟที่ให้กระแสคงที่ โดยจะตัดการชาร์จไฟที่เวลา
  2. FV (Final Voltage) คือ ระบบการชาร์จไฟที่ให้กระแสคงที่ โดยจะตัดการชาร์จไฟที่แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)
  3. LV (Last voltage) คือ ระบบการชาร์จไฟที่ให้กระแสคงที่ แรงดันไฟฟ้าคงที่ โดยจะตัดการชาร์จไฟที่เวลาการชาร์จไฟไฟที่ดีควรมีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า เพื่อช่วยป้องกันการเสื่อมของแผ่นธาตุในแบตเตอรี่ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้
สำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ การชาร์จแรงดันไฟฟ้าไม่ควรเกิน 15 โวลต์
สำหรับแบตเตอรี่ 6 โวลต์ การชาร์จแรงดันไฟฟ้าไม่ควรเกิน 7 โวลต์

ขณะที่การชาร์จแบตเตอรี่เก่าที่เก็บมานานกับการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่จะไม่เหมือนกัน สำหรับแบตเตอรี่ใหม่ สามารถใช้กระแสการชาร์จได้ตั้งแต่ 0.05c - 0.3c* หรือ 5 30%ของความจุแบต สำหรับแบตเตอรี่เก่า ให้ทำการชาร์จช้าๆ ด้วยการใช้กระแสไม่เกิน 0.1c*
หรือ 5 - 10%ของความจุแบต และควรควบคุมแรงดันไฟฟ้า

* c คือความจุไฟฟ้าหน้าแบตเตอรี่ เช่น แบตเตอรี่ 12V5AH กระแสการชาร์จสูงสุด คือ 0.3C = 0.3*5 = 1.5 A เป็นต้น

download file