• การตรวจสอบแบตเตอรี่เบื้องต้น
 1. เช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์,V)
  < 12.8 ให้นำไปชาร์จไฟเพิ่ม
  < 12.0 ให้นำไปชาร์จไฟเพิ่มแบบช้า (0.05C)
 2. เช็คแอมป์
 3. หลังจากนำมาชาร์จไฟเพิ่ม
  3.1 ถ้าชาร์จไม่เข้า ให้ส่งกลับบริษัทผู้ผลิต
  3.2 ชาร์จเข้า แต่เมื่อเราชาร์จเต็มแล้วพักทิ้งวันสัก 1 คืน นำแบตเตอรี่ลูกนั้นมาวัดโวลต์อีกครั้ง ถ้าโวลต์ยังต่ำกว่า 11.8V หรือ ยังใช้งานไม่ได้ ให้ส่งคืนบริษัททันที
download file