• การนำแบตเตอรี่ไปใช้งาน

การใช้งานแบตเตอรี่มีหลายประเภท เช่น แผงโซล่าร์เซลล์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟฟ้า ตู้ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ซึ่งในบางประเภทอาจมีการใช้งานแบบต่อพ่วงแบตเตอรี่ โดยมี 3 แบบ ได้แก่

  1. การต่อแบบ อนุกรม คือการต่อแบบ ขั้วบวกไปหาขั้วลบ
  2. การต่อแบบ ขนาน คือการต่อแบบ ขั้วลบกับขั้วลบ ขั้วบวกกับขั้วบวก
  3. การต่อแบบผสม คือการต่อผสมกันระหว่างแบบอนุกรมและขนาน

แบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซด์ มีอยู่ 2 แบบ คือแบบ MF (พร้อมใช้งาน) และ YT (แบบแยกน้ำกรด) ในที่นี้จะแนะนำการใช้งานแบบ YT

  1. ภายในกล่องประกอบด้วย น้ำยาอิเล็กโทรไลต์ ฝาปิด คู่มือ เข็มและ แบตเตอรี่
  2. ดึงซีลที่ปิดอยู่บนแบตเตอรี่ออก
  3. นำน้ำยาอิเล็กโทรไลต์ออกมาจากถุงพลาสติกจะพบ คู่มือพร้อมเข็ม และฝาปิดแบตเตอรี่
  4. คว่ำน้ำยาอิเล็กโทรไลต์ลงตรงช่องรูของแบตเตอรี่ โดยไม่ต้องแกะซีลฟอยล์ออก จากนั้นกดขวดอิเล็กโทรไลต์ ลงเพื่อให้ซีลขาด
  5. เมื่อซีลขาดแล้วให้ใช้เข็มที่ติดกับคู่มือเจาะตรงบริเวณมุมของก้นขวดอิเล็กโทรไลต์ (มุมนี้พลาสติกจะบางและเจาะง่าย เพื่อให้อากาศเข้า) เจาะทุกขวด อิเล็กโทรไลต์จะไหลลงสู่แบตเตอรี่อย่างง่ายดาย
  6. ปิดฝาให้แน่น วัดแรงดันไฟฟ้า หากต่ำกว่า 12.8 V ให้นำไปชาร์จไฟเพิ่ม
download file